Rådgivningsydelser

green-care.dk tilbyder rådgivning inden for følgende områder:

Miljøledelse efter EMAS forordning og ISO14001 standarden

 • Opbygning og implementering af miljøledelse efter EU´s forordning for industrielle virksomheders frivillige deltagelse i miljøstyring og -revision EMAS (EMAS = Eco Management & Audit Scheeme)
 • Opbygning og implementering af miljøledelse den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001

Miljøkortlægning med udarbejdelse af miljø- og klimaregnskaber

 • Gennemgang af virksomhedens miljøforhold med efterfølgende rapport for virksomhedens miljøstatus.
 • Opstilling af virksomhedens miljøregnskab ud fra virksomhedens egne oplysninger om råvare- og energiforbrug
 • Udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab ud fra virksomhedens egne oplysninger om råvare- og energiforbrug, transport af medarbejdere og produkter med udgangspunkt i den internationale standard ISO14064

Audit/revision af miljøledelsessystemer

 • Gennemgang af virksomhedens miljøhåndbog og gennemførelse af miljørevision i virksomhedens forskellige produktionsafdelinger

Miljømærkning: EU Blomsten, Svanemærket, FSC og PEFC

 • Udarbejdelse af ansøgning om licens til det europæiske miljømærke, Blomsten
 • Udarbejdelse af ansøgning om licens til det nordiske miljømærke, Svanemærket
 • Opbygning og implementering af sporbarhedssystemer, der opfylder kravene i FSC- og PEFC-CoC-standarderne (CoC = Chain of Custody)

Arbejdspladsvurdering

 • Gennemførelse af lovpligtige APV'er med relevant inddragelse af rådgivere inden for specifikke områder

Kvalitetsstyring efter ISO9001 standarden

 • Opbygning og implementering af ISO9001 kvalitetsstyringssystemer

LEAN i autobranchen

 • Kortlægning af workflow
 • Idé-katalog og forslag til forbedrede rutiner
 • Implementering
 • læs mere på vores eksterne samarbejdspartner's hjemmeside:

Kurser og foredrag

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kurser inden for ovenstående områder, specifikt tilrettet den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Rådgivningsopgaver løses altid i tæt samarbejde mellem medarbejderne på alle niveauer i virksomheden og en konsulent fra green-care.dk

Vi har

 • EMAS - miljøredegørelse
 • ISO14001 - miljøcertificering
 • ISO14064 - klimaregnskab
 • ISO9001 - kvalitetsstyring
 • OHSAS 18001 - arbejdsmiljø
 • FSC/PEFC sporbarhedssystemer
 • LEAN i autobranchen

Om os

green-care.dk dækker hele Danmark og ingen opgaver er for store, da vi har et tæt samarbejde med andre rådgivere til løsning af mere teknisk betonede opgaver.

Forbind med os på:

Kontakt os

green-care.dk