green-care.dk tilbyder rådgivning inden for følgende områder:

Miljøledelse efter EMAS forordning og ISO14001 standarden

 • Opbygning og implementering af miljøledelse efter EU´s forordning for industrielle virksomheders frivillige deltagelse i miljøstyring og -revision EMAS (EMAS = Eco Management & Audit Scheeme)
 • Opbygning og implementering af miljøledelse den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001

Miljøkortlægning med udarbejdelse af miljø- og klimaregnskaber

 • Gennemgang af virksomhedens miljøforhold med efterfølgende rapport for virksomhedens miljøstatus.
 • Opstilling af virksomhedens miljøregnskab ud fra virksomhedens egne oplysninger om råvare- og energiforbrug
 • Udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab ud fra virksomhedens egne oplysninger om råvare- og energiforbrug, transport af medarbejdere og produkter med udgangspunkt i den internationale standard ISO14064

Audit/revision af miljøledelsessystemer

 • Gennemgang af virksomhedens miljøhåndbog og gennemførelse af miljørevision i virksomhedens forskellige produktionsafdelinger

Miljømærkning: EU Blomsten, Svanemærket, FSC og PEFC

 • Udarbejdelse af ansøgning om licens til det europæiske miljømærke, Blomsten
 • Udarbejdelse af ansøgning om licens til det nordiske miljømærke, Svanemærket
 • Opbygning og implementering af sporbarhedssystemer, der opfylder kravene i FSC- og PEFC-CoC-standarderne (CoC = Chain of Custody)

Arbejdsmiljøledelse

 • Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem efter den internationale standard ISO45001:2018

Kvalitetsstyring efter ISO9001 standarden

 • Opbygning og implementering af ISO9001 kvalitetsstyringssystemer

Kurser og foredrag

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kurser inden for ovenstående områder, specifikt tilrettet den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Rådgivningsopgaver løses altid i tæt samarbejde mellem medarbejderne på alle niveauer i virksomheden og en konsulent fra green-care.dk